Shaydaanku maaha ilaah

Die Bibel macht deutlich, dass es nur einen Gott gibt (Mal 2,10; Eph 4,6), und er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Satan besitzt nicht die charakteristischen Merkmale der Gottheit. Er ist nicht der Schöpfer, er ist nicht allgegenwärtig, nicht allwissend, nicht voller Gnade und Wahrheit, nicht „der allein Gewaltige, der König der Könige und Herr aller Herren“ (1Tim 6,15). Die Heilige Schrift weist darauf hin, dass Satan in seinem ursprünglichen Zustand unter den geschaffenen Engeln war. Engel sind geschaffene dienstbare Geister (Neh 9,6; Hebr 1,13-14), mit freiem Willen ausgestattet.

Malaa'igahu way fuliyaan amarada Ilaah wayna ka awood badan yihiin ragga (Sabuurka 103,20; 2Pt 2,11). Waxaa sidoo kale la sheegay inay ilaaliyaan rumaystayaasha (Sabuurka 91,11:2,13) oo ay Ilaah ammaaneen (Luukos 14: 4-XNUMX; Rev XNUMX, iwm).
Satan, dessen Name „Widersacher“ bedeutet, und dessen Name auch der Teufel ist, führte vielleicht bis zu einem Drittel der Engel in einer Rebellion gegen Gott an (Offb 12,4). Trotz dieser Abtrünnigkeit schart Gott „Tausende von Engeln“ um sich (Hebr 12,22).

Dämonen sind Engel, die „ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen“ (Jud 6) und sich Satan anschlossen. „Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden“ (2Pt 2,4). Die Aktivität der Dämonen ist durch diese geistlichen und metaphorischen Ketten begrenzt.

Die Typologie von alltestamentlichen Abschnitten wie Jesaja 14 und Hesekiel 28 weist darauf hin, dass Satan ein besonderes Engelwesen war, eine spekulieren, dass es ein Erzengel war, der bei Gott in gutem Ansehen stand.

Satan war „tadellos“ von dem Tage an, als er geschaffen wurde, bis an ihm Missetat gefunden wurde, und er war „voller Weisheit und über die Maßen schön“ (Hes 28,12-15).

Laakiin isagu wuxuu noqday mid “shar ka buuxo”, qalbigiisuna wuxuu u kibray quruxdiisa aawadeed, oo xigmaddiisuna waxay ka buuxsantay haybaddeeda. Wuxuu daayay quduusnimadiisa iyo kartidiisa si uu ugu daboolo naxariis iyo wuxuu noqday “muuqaal” loogu talo galay halaagga (Yexesqeel 28,16: 19-XNUMX).

Shayddaanku wuxuu ka beddelay iftiimiyaha (magaca Lucifa ee Ishacyaah 14,12:1,13 macnaheedu waa "iftiin-laawe") oo wuxuu u beddelaa "xoogga gudcurka" (Col 2,2; Efes 14,13) markii uu go’aansaday in maqaalkiisii ​​malaa'ig uusan ku filneyn, wuxuuna doonayay inuu noqdo mid rabaani ah “Kan ugu sarreeya” (Is 14: XNUMX-XNUMX).

Is barbar dhig jawaabta malaa'igta ee Yooxanaa uu caabuday: “Ha yeelin” (Muujintii 19,10:XNUMX). Malaa'igta waa inaan la caabudin maxaa yeelay maahan Ilaah.

Maadaama ay bulshadu ka samaysatay sanamyo qiyamka xun ee uu Shaydaanku taageeray, Qorniinku wuxuu ugu yeeraa "Ilaaha dunidan" (2 Korintos 4,4: 2,2), iyo kan xoogga leh "kan xukunta hawada" (Efesos 2,2) , XNUMX), oo ruuxiisu kharribmay meel walba (Efesos XNUMX: XNUMX). Laakiin Shayddaanku ma ahan ilaahnimo mana aha isla heerka ruuxiga ah ee Ilaah.

Waxa Shaydaanku samaynayo

“Ibliis ayaa bilowgii dembaabay” (1 Yooxanaa 3,8: 8,44). “Wuxuu ahaa gacankudhiiglaawe bilowgiisii ​​mana ahan run; maxaa yeelay, runtu kuma jirto isaga. Markuu been ku hadlo, tiisuu ku hadlaa. maxaa yeelay, isagu waa beenaaleh, waana aabbaha beenta ”(Yooxanaa 12,10:XNUMX). Been ayuu ku eedeeyay rumaystayaasha "habeen iyo maalinba Ilaaheen hortooda" (Rooma XNUMX:XNUMX).

Isagu waa shar badan yahay, siduu dadka ugu sasabay xumaanta wakhtigii Nuux: Gabayada iyo dherjinta qalbigeeda ayaa weligeed shar ahayd (Bilowgii 1).

Waa rabitaankiisa ku aaddan inuu saameyn xun ku yeesho rumaystayaasha iyo kuwa rumaystayaasha ah si uu uga leexdo "iftiinka dhalaalaya ee injiilka ammaanta Masiixa" (2 Korintos 4,4: 2) si aysan u "wadaagin dabeecadda rabbaaniga ah" (1,4Pt XNUMX) , XNUMX).

Si taas loo gaaro, wuxuu Masiixiyiinta u horseeday inay dembaabaan siduu isagu Masiixa u tijaabiyey (Mt 4,1: 11-2), wuxuuna khiyaanooyin u isticmaalay sidii Aadan iyo Xaawa, "inuu uga leexiyo fudaydka xagga Masiixa" (11,3 Korintos 2: 11,14) , Si taas loo gaaro, wuxuu mararka qaarkood iska dhigaa inuu yahay "malaa'igta iftiinka" (XNUMX Korintos XNUMX:XNUMX) oo wuxuu iska dhigaa wax aan ahayn.

Iyada oo loo marayo jirrabaaddaha iyo saamaynta bulshada uu ka taliyo, Shaydaanku wuxuu isku dayaa inuu dadka Masiixiyiinta ahi ka fogaado Ilaah. Qofka rumaystaha ahi wuxuu naftiisa kala soocayaa rabitaankiisa xorta ah ee uu ku dembaabo Ilaah, isaga oo u fasaxaya dabeecadda aadanaha ee dembiga leh sidaas darteedna raacaya dariiqa shaydaanka ee uu ku xadgudbay isla markaana aqbalay saamayntiisa khiyaanada badan. (Mt 4,1: 10-1; 2,16Joh 17-3,8 ; 5,19; 2,2; Ef 1,21; Col 1; 5,8Pt 3,15; Jak XNUMX).

Doch ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Satan und seine Dämonen, einschließlich aller Versuchungen Satans, der Autorität Gottes unterliegen. Gott erlaubt solche Aktivitäten, weil es Gottes Wille ist, dass Gläubige die Freiheit (den freien Willen) haben, geistliche Entscheidungen zu treffen (Hi 16,6-12; Mk 1,27; Lk 4,41; Kol 1,16-17; 1Kor 10,13; Lk 22,42; 1Kor 14,32).

Sidee buu rumaystaha ugu jawaabayaa Shaydaanka?

Jawaabta Baybalka ee ugu muhiimsan ee rumaystaha Shaydaanka iyo isku daygiisa ah inuu nagu sasabo denbi waa "in la caabudo shaydaanka, sidaa darteed wuu kaa cararayaa" (Jak 4,7; Mt 4,1-10), iyo sidaas darteed isaga oo siinaya "meel bannaan" ama fursad (ኤf. 4,27).

Satan zu widerstehen umfasst Gebet um Schutz, sich Gott im Gehorsam gegenüber Christus zu unterstellen, sich bewusst sein, wie sehr uns das Böse anzieht, geistliche Eigenschaften erwerben (was Paulus als das Anziehen der ganzen Waffenrüstung Gottes nennt), Glaube an Christus, der durch den Heiligen Geist auf uns aufpasst (Mt 6,31; Jak 4,7; 2Kor 2,11; 10,4-5; Eph 6,10-18; 2Th 3,3).

Widerstehen beinhaltet auch, geistlich wachsam zu sein, „denn der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge“ (1Pt 5,8-9).

Iskusoo wada duuboo, waxaan aaminsanahay Masiixa. 2 Tesaloniika 3,3: 6,13 waxaan akhrinaa "in Rabbigu aamin yahay; way idin adkayn doontaa oo kaa dhawri doontaa shar ". Waxaan ku kalsoonahay aaminnimada Masiixa anagoo "ku adkaysanay iimaankeenna" oo aan si buuxda isugu dhiibnay isaga ducooyin inuu inaga badbaadiyo sharka (Mt XNUMX:XNUMX).

Masiixiyiintu waa inay kusii nagaadaan Masiixa (Yooxanaa 15,4: 4,8) kana fogaadaan ku lug lahaanshaha howlaha shaydaanka. Waa inaad ka fekertaa waxyaabo sharaf leh, caddaalad ah, saafi ah, jecel, oo sumcad wanaagsan leh (Filiboy 2,24: XNUMX), intii aad sahamin lahayd "qoto dheer shaydaanka" (Muujintii XNUMX:XNUMX).

Rumaystayaashu sidoo kale waa inay aqbalaan masuuliyada inay qaadaan masuuliyada dembiyadooda shakhsi ahaaneed oo aysan Sheydaan ku canaanan. Shaydaanka waxaa laga yaabaa inuu yahay aasaasaha xumaanta, laakiin isaga iyo jinniyada maahee kuwa kaliya ee sii xajiya xumaanta maxaa yeelay ragga iyo dumarka ayaa abuuray kuna adkaystay rabitaankooda si ay u abuuraan sharkooda. Aadanaha, oo aan ahayn Shaydaanka iyo jinniyadiisa, ayaa mas'uul ka ah dembiyadooda gaarka ah (Yexesqeel 18,20:1,14; Jak 15: XNUMX-XNUMX).

Ciise hore ayuu u guuleystay

Manchmal wird die Ansicht geäußert, dass Gott der größere, und Satan der geringere Gott ist, und dass sie irgendwie in einem ewigen Konflikt gefangen sind. Diese Vorstellung nennt man Dualismus.
Aragtida noocan oo kale ahi waa mid aan kitaabiga ahayn. Ma jiro halgan socda oo ku saabsan sarreynta guud ee u dhexeeya awoodaha mugdiga, ee uu hoggaaminayo Shayddaanka, iyo awoodaha wanaagsan, ee uu hoggaaminayo Eebbe. Shaydaanku waa uun abuur la abuuray, iskutallaabtiisu hoosayso Eebbe, Eebana wax kasta wuu karaa. Ciise wuu ka adkaaday sheegashooyinka Shaydaanka oo dhan. Rumaysadka Masiixa ayaan horay u guuleysanay, oo Ilaahay wax kasta isagaa u taliya (Kolosay 1,13; 2,15; 1 Yooxanaa 5,4; Ps 93,1; 97,1; 1 Timoteyos 6,15; Rev 19,6, XNUMX).

Daher brauchen Christen über die Wirksamkeit von Satans Angriffen gegen sie nicht übermäßig besorgt sein. Weder Engel noch Mächte noch Gewalten „können uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist“ (Röm 8,38-39).

Waqti ka waqti ayaan ka akhrinaa Injiillada iyo Falimaha Rasuullada in Ciise iyo xertii uu si gaar ah u siiyay awood ay jinniyada uga saaraan dadka jir ahaan iyo / ama ay dhibsan yihiin ruux ahaaneed. Tani waxay muujinaysaa guushii Masiixu ka gaadhay awooda mugdiga. Dhiirrigelinta waxaa ka mid ahaa labada naxariis ee silica iyo xaqiijinta awoodda Masiixa, Wiilka Ilaah. Masaafurinta jinniyada waxay la xiriirtay yareynta silica ruuxiga iyo / ama jir ahaaneed, kuma xirna su'aasha ruuxiga ah ee ka saarista dembiga shaqsiyeed iyo cawaaqib xumadiisa (Mt 17,14: 18-1,21; Mk 27-9,22; Mk 8,26; Luukos 29-9,1; Luukos 16,1; Falimaha Rasuullada 18-XNUMX).

Shaydaanka mar dambe ma abuuri doono dhulka gariir, boqortooyooyin gariirin doonaa, dunidana ka dhigi doonaa cidla, magaalooyin wuu burburin doonaa, oo binu-aadmiga wuxuu ku xidhayaa guriga maxaabiista ruuxiga ah (Ishacyaah 14,16: 17-XNUMX).

Ku alla kii dembaabaa waa Ibliiska; maxaa yeelay Ibliisku wuxuu dembaabaa bilowga. Intaa waxaa u dheer, Wiilka Ilaah wuxuu u muuqday inuu baabi'iyo shuqullada Ibliis ”(1 Yooxanaa 3,8: 2,14). Adiga oo rumaystaha ku kicinaya inuu dembaabo, Shayddaanku wuxuu awood u leeyahay inuu u horseediyo geeri xagga ruuxiga ah, taas oo ah, ka-goynta Ilaah. Laakiin Ciise wuxuu naftiisa u huray "si dhimashadiisa uu xukunka ugala wareego kuwa xakumo dhimashada, kan ah Ibliiska" (Cibraaniyada XNUMX:XNUMX).

Soo laabashada Masiixu ka dib, wuxuu baabi'in doonaa saamaynta Shaydaanka iyo jinniyadiisa, waxa intaa u dheer kuwa sii xajista saamaynta shaydaanka oo aan qoomamo la'aan ah, isaga oo ku tuuraya hal mar gebi ahaantii Dabka Haroor (2Th 2,8; Muujintii 20) ,

xiritaanka

Shayddaanku waa malaa'ig dhacday oo iskudaya inay kharribto doonista Eebbe kana hor istaagto rumaystayaasha inay gaaraan awoodiisa ruuxiga ah. Waa muhiim inuu rumaystahuhu ka warqabo aaladaha Shaydaanka isagoo aan ka walwalsanayn Shaydaanka ama jinniyooyinka, si aanu Shayddaanku noogu faa'iideysan (2 Korintos 2,11:XNUMX).

waxaa qoray James Henderson


pdfShaydaanku maaha ilaah