Nimcada Ilaah

276 nimcoNimco waa ereyga ugu horreeya magaceena maxaa yeelay waxay si fiican u qeexeysaa shaqsigeenna iyo safarka aan isla wadaagno ee xagga Ciise Masiix xagga Ruuxa Quduuska ah. Hase yeeshe, waxaan aaminsanahay nimcada Rabbi Ciise inaynu ku badbaadi doonno iyaga iyo sidoo kale ”(Falimaha Rasuullada 15:11). Waxaynu nahay “xaq uma lihin nimcadiisa nimcadiisa xagga madaxfurashada xagga Ciise Masiix” (Rooma 3:24). Nimco keligiis ah, Ilaah (wuxuu inoogu marayaa Masiixa) wuxuu na oggolaanayaa inaan ku wadaagno xaqnimadiisa. Baybalku had iyo goor wuxuu ina barayaa in farriinta iimaanku ay tahay farriin ku saabsan nimcada Ilaah (Falimaha Rasuullada 14,3; 20,24; 20,32).

Asalka cilaaqaadka uu Eebbe la leeyahay dadka wuxuu had iyo goor ahaa nimco iyo run. In kasta oo sharcigu ahaa muujinta qiyamkan, nimcada Ilaah lafteeda ayaa heshay muujinta buuxda xagga Ciise Masiix. Nimcada Ilaah waxaa ina badbaadiya oo keliya Ciise Masiix ee ma aha inaan sharciga ilaalinno. Sharciga qof walbaa lagu xukumo ma ahan erayga ugu dambeeya ee Eebbe inagu dhawaaqo. Ereygiisa ugu dambeeya ee annaga waa Ciise. Waa muujinta qumman ee shakhsi ahaaneed ee nimcada Ilaah iyo runta uu isagu si xor ah u siiyay aadanaha.

Xukunkayaga sharciga hoos ku qoran waa cadaalad oo waa xaq. Annagu nafteenna kama helno dhaqan sharci ah maxaa yeelay Ilaahay ma aha maxbuus ee sharcigiisa iyo sharciyadiisa. Ilaah inagu dhex shaqeeyaa xorriyadda rabbaaniga ah ee raacaysa doonistiisa. Ujeedadiisa waxaa lagu qeexay nimco iyo madax furasho. Rasuul Bawlos wuxuu soo qoray kuwa soo socda: “Ma tuurayo nimcada Ilaah; maxaa yeelay, haddii xaqnimo sharciga laga helo, Masiix micnela'aan buu u dhintay (Gal 2:21). Bawlos wuxuu ku tilmaamay nimcada Ilaah inay tahay tan kaliya ee uusan rabin inuu tuuro. Nimcadu ma aha wax la miisaamay oo la cabbiri karo oo laga ganacsan karo. Nimco waa wanaagga nololeed ee Eebbe ee uu ku raacdo qalbiga iyo maskaxda aadanaha oo labadoodaba is beddelo. Waraaq uu u diray kaniisadda Rome, ayuu Bawlos ku qoray in waxa kaliya ee aan iskudayno in aan ku gaarno dadaalkeenna ay tahay bixinta dembiga, oo ah dhimashada lafteeda. Laakiin sidoo kale waxaa jira mid gaar ah oo wanaagsan, maxaa yeelay "hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix" (Rooma 6:24). Ciise waa nimcada Ilaah. Waa furashada Ilaah oo loo sii daayay dadka oo dhan.