Yuu yahay Ciise Masiix?

Haddii aad weydiisato koox dad ah oo aan Masiixi ahayn, waxaad heli doontaa jawaabo kala duwan. Qaar baa dhahaya Ciise waa macalin akhlaaq wanaagsan. Qaar waxay u tixgelin jireen inuu nebi yahay. Kuwa kale waxay isaga barbar dhigaan asaasayaasha diinta sida Buddha, Muhammad ama Confucius.

Ciise waa ilaah

Ciise qudhiisa ayaa su’aashan weydiiyey xertiisii. Sheekada waxaan ka helnaa Matayos 16.
“Ka dib Ciise wuxuu yimid meesha Kaysariya Filibos, wuxuuna weyddiiyey xertiisii ​​oo ku yidhi, Dadku yay ku sheegaan Wiilka Aadanaha? Waxay dhaheen: qaar baa ku dhahaya waxaad tahay Yooxanaa Baabtiisaha, qaarna, Eliyaas baad tahay, qaar kalena, Yeremyaah baad tahay ama nebiyada midkood baad tahay. Wuxuu ku yidhi: yaad u sheegtaa inaan ahay? Simoon baa u jawaabay oo ku yidhi, Waxaad tahay Masiixa oo ah Wiilka Ilaah ee nool.

Axdigii hore oo dhan waxaan ku aragnaa caddeyn muujineysa ciise Ciise. Wuxuu bogsiiyey dadyowga curyaanka ah, iyo kuwa curyaan ah iyo indha la '. Isagaa sara kiciyey kuwii dhintay. Yooxanaa 8,58:2, markii la weydiiyay sida uu u leeyahay aqoon gaar ah oo ku saabsan Ibraahim, wuxuu ku jawaabay: "Kahor intaanu Ibraahim noqon" Isaga qudhiisu wuu yeedhay oo wuxuu isticmaalay magaca Ilaah ee ah "Aniga" naftiisa ku xusan Baxniintii 3,14:8,59. Aayadda soo socota waxaan ku aragnaa in dhagaystayaashiisu ay si fiican u fahmeen wuxuu ka hadlay naftiisa. Markaas bay dhagxaan ku tuureen si ay isaga ugu tuuraan. Laakiin Ciisena wuu qariyey oo macbudka ayuu ka baxay "(Yooxanaa 20,28:XNUMX). Yooxanaa XNUMX:XNUMX Toomas wuxuu ku dhacay Ciise hortiis oo wuxuu yidhi:" Eebahay iyo Ilaahayow! " Qoraalka Griiggu wuxuu dhab ahaan akhriyaa: "Rabbiga ah aniga iyo Ilaaha i!"

Filiboy 2,6: XNUMX Bawlos wuxuu inoo sheegayaa in ciise masiix uu “qaab muuqaal ah” laakiin innaga aawadeen wuxuu go'aansaday inuu ku dhasho isagoo bini aadam ah. Farqiga u dhexeeya rabbaaniga iyo bini-aadamka, oo isku duuban Ilaah iyo bini-aadamka, Abuuraha wuxuu ku xiran yahay abuurlada isku xirnaan jacayl oo caqligu aadanuhu sharxi karin.

Markuu Ciise xertiisii ​​weyddiiyey aqoonsigiisa, Butros wuxuu ugu jawaabay: Waxaad tahay Masiixa, oo ah Ilaaha nool ee Wiil! Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Waad barakaysan tahay Simoon ina Yoonis; maxaa yeelay, hilib iyo dhiig tan maahan, laakiinse Aabbahayga jannada ku jira ayaa kuu muujiyey (Mt 16,16-17).

Ciise kaliya ma ahayn aadanaha muddo gaaban oo u dhaxaysa dhalashadiisa iyo dhimashadiisa. Wuxuu ka soo kacay dhimashadii oo wuxuu aaday dhanka midig ee aabihii, halkaasoo uu maanta yahay Bixiyahayaga iyo qareenkayaga - sida qof [Ilaah] -, wali innaga mid ah, Ilaah wuxuu ku jiraa jidhka, hadda ku ammaanan anaga aawadeen, sidoo kale Isaga iskutallaabta lagu qodbay aawadeen.

Immanuel - Ilaah baa inala jira - weli wuu inala jiraa weligiisna wuu nala joogi doonaa.

Waxaa qoray Yuusuf Tkach