Ruuxa Quduuska ah - shaqadiisa ama shaqsiyan?

036 Ruuxa Quduuska ah Ruuxa Qudduuska ah waxaa badanaa lagu sharaxaa marka loo eego shaqooyinka, sida T. Awooda Ilaah ama joogitaankiisa ama ficilkiisa ama codkiisa. Miyay tani tahay hab ku habboon oo lagu sharraxo maskaxda?

Ciise waxaa sidoo kale lagu tilmaamay inuu yahay xoogga Ilaah (Filiboy 4,13), jiritaanka Ilaah (Galatiya 2,20), ficilka Eebbe (Yooxanaa 5,19) iyo codka Ilaah (Yooxanaa 3,34). Laakiin waxaan uga hadlaynaa Ciise xagga shakhsiyadda.

Qorniinku sidoo kale wuxuu astaamihiisa shakhsiga u yahay Ruuxa Quduuska ah oo markaa ka dib kor u qaada muuqaalka Ruuxa ee wixii ka sii hooseeya shaqadiisa. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay dardaaran (1 Korintos 12,11: "Laakiin waxaas oo dhammi waa isku mid, waxayna siisaa qof walba waxay doonayaan"). Ruuxa Quduuska ahi wuxuu baaraa, ogaadaa, baraa oo kala saaraa (1 Korintos 2,10: 13).

Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay shucuur. Ruuxa nimcada waa la caajin karaa (Cibraaniyada 10,29) iyo murugo (Efesos 4,30). Ruuxa Quduuska ahi wuu na qalbi qaboojiyey oo sidii Ciise oo kale ayaa loo yeedhay caawiye (Yooxanaa 14,16). Qoraallada kale ee Qorniinka, Ruuxa Quduuska ahi wuu hadlayaa, amarradiisa, marag furayaa, been ayuu u leeyahay, galayaa, ku dadaalayaa, iwm ... Dhamaan ereyadan waxay la jaan qaadayaan shakhsiyadda.

Hadal ahaan, maskaxdu maahan waxa laakiin waa. Maskaxdu waa "qof", maahan "wax". Inta badan wareegyada masiixiga, Ruuxa Quduuska ah waxaa loogu yeeraa "he", oo aan loo fahmin inuu yahay tilmaam jinsi. Waxaase loo isticmaalaa in lagu muujiyo shakhsiyadda maskaxda.

Ilaahnimadiisa ee ruuxa

Baybalku wuxuu sifooyinka rabaani ah ugu sheegayaa Ruuxa Quduuska ah. Looma sharaxay inuu leeyahay malaa'ig ama dabeecadda aadanaha. Ayuub 33,4 wuxuu xusayaa: "Ruuxa Ilaah waa i abuuray, Oo neefta Ilaaha Qaadirka ah ayaa i noolaynaya." Ruuxa Quduuska ah ayaa abuuraya. Maskaxdu waa waara (Cibraaniyada 9,14). Waa goobjoog (Sabuurradii 139,7).

Baadhista kutubta oo waxaad arki doontaa in maskaxdu wax walba awood leedahay, wax walba ogtahay oo ay nolosha siineyso. Dhammaan kuwan waa sifooyinka dabeecadda rabbaaniga ah. Sidaa daraadeed Baybalku wuxuu ugu yeeraa Ruuxa Quduuska ah rabaani ah.